Matawaitanga hāngai

Matawaitanga hāngai

He take anō ka hāngai pū te matawaitanga, arā, kia tuku atu ai koe ki tētahi atu whakaratonga, ki tētahi atu whare hauora, kia whai ai rānei te matawaitanga o tētahi kē atu.

Ko ēnei ko:

  • tukuna ki te whare whakamauora, ki tētahi atu whakaratonga kē
  • He herenga nā Waka Kotahi
  • Kia matawaihia anōtia nō te hiahia o te tūroro
  • Kia matawaihia anōtia nō te tono o te ture
  • Kia matawaihia e Te Kaporeihana Āwhina Hunga Whara
  • Kia whakatau ai te mātanga hauora
  • Kia rapu oranga nā te mātanga hauora, mā te rangahau rānei
  • Kia matawaia e te Mātanga Hauora Hinengaro